เดอะบีท:
หน้าแรก » ข่าว » IPV แต่งตั้ง Philip McDanell ผู้นำสื่อออกอากาศที่มีประสบการณ์สูงในฐานะประธาน